Databescherming

U en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons!

STILL N.V. is blij dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Wij respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. We vertrouwen dan ook op een integere samenwerking als u onze websites bezoekt.

Naleving van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging zijn voor ons vanzelfsprekend. Onze medewerkers en gevolmachtigden zijn verplicht de wettelijke regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming na te komen.

De rechtsgronden van de Europese gegevensbescherming zijn voornamelijk vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nieuwe Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). In de volgende alinea's wordt u in detail op de hoogte gebracht van de aard, het toepassingsgebied en de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ons online platform en de websites die daaraan zijn gekoppeld. Bovendien willen wij u via deze privacyverklaring inlichten over de rechten die u ter beschikking staan.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens in de zin van de AVG en overige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

STILL
Vosveld 9
2110 Wijnegem
Telefon: 03 360 62 00
Telefax: 03 326 21 42
E-Mail: gdpr@still.be
Website: www.still.de

 

Uw contactpersoon voor gegevensbescherming

Transparantie is voor ons zeer belangrijk. Bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens die verband houden met informatie, rectificatie, blokkering of het wissen van de gegevens, het intrekken van eerder verleende toestemming, maar ook bij opmerkingen of klachten, kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Aan de uitoefening van uw rechten zijn voor u geen kosten verbonden.

Functionaris voor gegevensbescherming
Norbert Moeren

KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
E-Mail: datenschutz@kiongroup.com

 

 

Verzameling van algemene toegangsgegevens en informatie

Bij elk bezoek aan onze website verzendt de browser op uw eindapparaat automatisch een reeks gegevens en informatie naar de server van onze website/toepassing. Deze gegevens en informatie worden tijdelijk in een logbestand opgeslagen. Noch deze gegevens noch andere persoonsgegevens van u worden opgeslagen.
Zonder dat u hiervoor actief actie onderneemt, kunnen daarbij de volgende gegevens worden verzameld en worden opgeslagen tot deze automatisch worden gewist:

 • het IP-adres van uw verzoekende apparaat met internetaansluiting;
 • de tijd en datum van uw toegang tot de website;
 • de website/toepassing van waaruit de toegang heeft plaatsgevonden (referrer-URL);
 • type en versie van de door u gebruikte browser;
 • het besturingssysteem van uw computer met internetaansluiting;
 • de naam van uw internetserviceprovider;
 • de subsites die via ons toegangssysteem op uw website zijn geactiveerd;
 • de bestanden die zijn gedownload van onze website (bijv. pdf- of Word-documenten)

De rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is art. 6 lid 1 sublid f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van de gegevensverzameling. Bij het gebruik van de algemene toegangsgegevens trekt STILL GmbH derhalve geen directe conclusies met betrekking tot uw persoonlijke identiteit. Het IP-adres van uw eindapparaat en de overige hierboven vermelde gegevens zijn vooral nodig om de volgende redenen:

 • inzicht verkrijgen in en statistische evaluatie van het gebruikersgedrag;
 • correcte doorgifte van de inhoud van onze website;
 • optimalisering van de inhoud van onze website en de publiciteit voor de website;
 • garanderen van de duurzame werking van onze technologiesystemen en van de techniek van onze website;
 • mogelijkheid om instanties voor strafvervolging in geval van een cyberaanval de benodigde informatie te verstrekken

De gegevens worden automatisch gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken. Bij gegevens die nodig zijn om de website beschikbaar te stellen, gebeurt dit wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. Gegevens die in logbestanden worden opgeslagen, worden uiterlijk na 7 dagen automatisch gewist.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Het online platform van STILL N.V. kan in principe worden gebruikt zonder opgave van persoonsgegevens. Als u echter gebruik wilt maken van de diensten die via onze website worden aangeboden, kan verwerking van uw persoonsgegevens vereist zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt altijd uitdrukkelijk plaats in overeenstemming met de AVG, de nieuwe BDSG en de TMG (de Duitse wet inzake telecommunicatiediensten), alsmede de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op STILL N.V.. Dit betekent dat de gegevens van gebruikers uitsluitend worden verwerkt als dit wettelijk is toegestaan, bijv. als de gegevensverwerking wettelijk verplicht is, de gebruiker toestemming heeft gegeven of als wij een gerechtvaardigd belang hebben in de zin van art. 6, lid 1, sublid b van de AVG.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die expliciet worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. Hieronder valt informatie zoals uw naam, uw post- of e-mailadres, uw telefoonnummer, uw woonplaats, uw (online)-identificering of ander bijzondere kenmerken die uitdrukking geven aan uw fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Uw persoonsgegevens worden door ons, naast de toegangsgegevens, alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons doorgeeft, bijv. als onderdeel van een enquête, contactverzoek, aanmelding voor een nieuwsbrief of voor de uitvoering van een online bestelling. Persoonsgegevens worden bovendien alleen gebruikt voor zover deze noodzakelijk zijn en ten behoeve van doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven of voor zover dit wettelijk is toegestaan. Indien uw persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt - met name voor commerciële doeleinden - zal STILL N.V. u hiervoor altijd vooraf expliciet om toestemming vragen.

STILL-producten kunnen via de online shop van STILL worden besteld. In de Algemene voorwaarden van de online shop leest u welke gegevensverwerking in verband hiermee plaatsvindt.

 

De STILL Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van innovaties en actuele aanbiedingen van STILL en van wat er zich allemaal afspeelt in de branche.

Indien u in het bijbehorende invoerveld uw e-mailadres en uw voor- en achternaam hebt opgegeven, op de knop 'Aanmelden voor nieuwsbrief' hebt geklikt en uw aanmelding hebt bevestigd via de link die naar het door u opgegeven e-mailadres is verzonden (de double-opt-in-procedure), verwerken en gebruiken wij uw e-mailadres om u periodiek de gewenste nieuwsbrief toe te zenden. Het abonnement op de nieuwsbrief is vrijwillig en uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sublid a van de AVG en wordt uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief van STILL.

Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de internetdiensten van Flatrate, een aanbieder van nieuwsbrieven die zorgt voor de automatische verzending van gepersonaliseerde e-mails. Flatrate-Newsletter.de is een dienst van Indoblo Commerce Limited, filiaal Duitsland, Am Heidberg 1, 24226 Heikendorf. Hiertoe hebben wij met de aanbieder een overeenkomst conform art. 28 van de AVG afgesloten, waarin de aanbieder zich verplicht de gebruikersgegevens in overeenstemming met onze instructies en in naleving van de Europese standaard voor gegevensbescherming te verwerken.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder 'flatrate newsletter' www.flatrate-newsletter.de/datenschutzrichtlinie en in de algemene voorwaarden www.flatrate-newsletter.de/agb.

Indien u onze nieuwsbrief niet langer meer wilt ontvangen, kunt u uw gegevens te allen tijde uit de mailinglist laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail aan info@still.be U kunt zich ook in de nieuwsbrief zelf via een afmeldingslink afmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief.

 

Contact opnemen

Als u contact opneemt met ons bedrijf - via het contactformulier of e-mail - worden uw gegevens inclusief de door u verstrekte persoonlijke contactgegevens verwerkt ten behoeve van de afhandeling van het contactverzoek conform art. 6, lid 1, sublid b van de AVG (voor de uitvoering van precontractuele maatregelen).

Met het oog op het genereren van leads en ten behoeve van een duurzame, succesvolle dialoogmarketing met onze doelgroepen werken wij met het Lead Management System (LMS) - een dienst van lead on GmbH, Am Kanal 16-18 in 14467 Potsdam. Hiertoe hebben wij met de aanbieder een overeenkomst conform art. 28 van de AVG afgesloten, waarin de aanbieder zich verplicht de gebruikersgegevens in overeenstemming met onze instructies en in naleving van de Europese standaard voor gegevensbescherming te verwerken.

Overige informatie over het privacybeleid van de aanbieder vindt u op: www.leadon.de/impressum/

 

Sollicitatie

Wanneer u via onze STILL-website solliciteert, worden uw persoonsgegevens, zoals contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en de door u beschikbaar gestelde sollicitatiedocumenten (begeleidend schrijven, cv en referenties) verwerkt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om sollicitatie- en instellingsprocessen uit te voeren. De gegevens worden versleuteld overgedragen.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw sollicitatie in te trekken en al uw persoonsgegevens te laten verwijderen. In dit geval worden uw gegevens gewist en wordt uw sollicitatie uit het sollicitatieproces verwijderd.

 

STILL's online platform en website-optimalisatie

 

Gebruik van cookies

Wij willen u graag beter leren kennen, zodat wij onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren en beter in staat zijn uw wensen ten aanzien van ons gebruik van uw persoonsgegevens te respecteren. Daarom maken wij op onze website op grond van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG gebruik van zogenaamde cookies (van onszelf en van derden) en van vergelijkbare technologieën.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die overal ter wereld en in Duitsland worden toegepast. Als u onze website bezoekt, maakt uw browser automatisch cookies, die door onze server op de harde schijf van uw eindapparaat (computer of mobiel apparaat) worden geplaatst. Cookies richten op uw eindapparaat geen schade aan en bevatten geen virussen, trojaanse paarden of overige schadelijke software. In het cookiebestand wordt informatie opgeslagen die verband houdt met uw specifieke eindapparaat. Onze cookies bevatten geen informatie die te herleiden is naar specifieke personen. De cookies die door onze servers worden geplaatst, kunnen bovendien alleen door ons en niet door websites van derden worden gelezen.

Om het gebruik van ons platform voor u plezieriger te maken, gebruiken wij zogenaamde sessie-cookies, waarmee wij kunnen kunnen zien of u afzonderlijke pagina's van onze websites al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch gewist, zodra u onze website hebt verlaten. Om de gebruikersvriendelijkheid te vergroten, maken wij tevens gebruik van tijdelijke cookies, die gedurende een specifieke periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze pagina's opnieuw bezoekt, wordt automatisch herkend dat u al eerder op onze website bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gebruikt, zodat u deze niet opnieuw hoeft op te geven.

Daarnaast plaatsen wij cookies om uw gebruik van onze website statistisch vast te leggen, onze online diensten voortdurend te kunnen evalueren en optimaliseren en om u informatie te tonen die specifiek op uw behoeften is afgestemd. Met behulp van deze cookies herkennen wij bij uw volgende bezoek automatisch dat u onze website al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden na een specifieke periode automatisch gewist. De meeste browsers zijn zo geconfigureerd dat cookies automatisch worden geaccepteerd. In onze cookie-richtlijn vindt u meer informatie en configuratie-opties voor het gebruik van onze technologieën. 

Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u geen gebruik wilt maken van de voordelen van cookies, kunt u deze functie in uw browser volledig uitschakelen. U moet er dan wel rekening mee houden dat dit de functionaliteit van ons platform kan beperken. Daarnaast is de opslagduur van de cookies afhankelijk van het doel van de cookies en worden niet alle cookies even lang opgeslagen. In de volgende lijst vindt u meer informatie over het uitschakelen of beheren van uw cookie-instellingen in uw browser:

Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: help.apple.com/safari/mac/8.0/

Wanneer je onze website bezoekt, word je geïnformeerd over het gebruik van cookies voor verschillende doeleinden via een infobanner ("cookie-banner"). De cookiebanner verwijst ook naar deze privacyverklaring.

STILL maakt gebruik van de volgende cookies voor de onderstaande specifieke doeleinden:

 

Cookie naam Aanbieder Doel Toestemming Categorie Vervaldatum
cookieConsent Mellowmessage GmbH Opslaan van de overeengekomen categorieën verplicht 1 jaar
mmKitContentSplashTeaserEnabled Mellowmessage GmbH Stel de teaser-display in verplicht 30 dagen
test Mellowmessage GmbH Test cookie om te controleren of deze al dan niet kunnen worden ingesteld verplicht sessie
mobileOrDesktopForceMobile Mellowmessage GmbH Opslag van informatie waarover de gebruiker de voorkeur geeft (cookie voor nieuw website-systeem) verplicht 30 dagen
stillMobileOrDesktop Mellowmessage GmbH Opslag van informatie waarover de gebruiker de voorkeur geeft (cookie voor nieuw website-systeem) verplicht 30 dagen
newsOverviewLastScrollPosition Mellowmessage GmbH onthoud de laatste scroll positie verplicht 1 dag
newsOverviewCurrentPage Mellowmessage GmbH onthoud de laatste pagina verplicht 1 dag
usedTrucksSearchVersion Mellowmessage GmbH versie van de gebruikte truck zoekopdracht verplicht oneindig
postLikes Mellowmessage GmbH bewaar de likes per post verplicht 1 dag
Generischer Name, Fallback "user-settings" Mellowmessage GmbH bewaar de gebruikers interface settings verplicht 1 jaar
MMABTEST Mellowmessage GmbH De toegewezen variant opslaan statistieken sessie
PHPSESSID Mellowmessage GmbH Sessie cookie voor de server verplicht sessie
mat_ep Matelso Identificatie van de gebruiker statistieken 2 years
mat_tel Matelso Identificatie van de gebruiker statistieken 14 maanden
_fbp Facebook Identificatie van de gebruiker marketing 3 maanden
_fbc Facebook bewaar laatste bezoek marketing 2 years
_gid Google Identificatie van de gebruiker statistieken 1 dag
_dc_gtm_UA-[CONTAINER-ID] Google Identificatie van de gebruiker en verlaging van de aanvraagprijs statistieken 1 minuut
_ga Google Identificatie van de gebruiker statistieken 2 years
_gat_UA-[CONTAINER-ID] Google verlaging van de aanvraagprijs statistieken 1 minuut
_et_coid eTracker Identificatie van de gebruiker statistieken 2 years
BT_sdc eTracker Bevat Base64-gecodeerde gegevens van de huidige bezoekerssessie (verwijzer, aantal pagina's, aantal seconden sinds het begin van de sessie), die worden gebruikt voor personaliseringsdoeleinden statistieken sessie
isSdEnabled eTracker Herkenning of de schuifdiepte van de bezoeker wordt gemeten statistieken 1 dag
BT_ctst eTracker Wordt alleen gebruikt om te detecteren of cookies al dan niet zijn geactiveerd in de browser van de bezoeker (alleen als cookies zijn geactiveerd). statistieken sessie
BT_pdc eTracker Bevat Base64-gecodeerde gegevens van de huidige bezoekerssessie (verwijzer, aantal pagina's, aantal seconden sinds het begin van de sessie), die worden gebruikt voor personaliseringsdoeleinden statistieken 1 jaar
_li_id Leadinfo Leadinfo plaatst twee first party cookies waarmee alleen STILL inzage krijgt in het gedrag op de website. Deze cookies worden niet gekoppeld aan andere informatie en worden niet gedeeld met andere partijen. Analytics wordt twee jaar bewaard
_li_ses  Leadinfo Leadinfo plaatst twee first party cookies waarmee alleen STILL inzage krijgt in het gedrag op de website. Deze cookies worden niet gekoppeld aan andere informatie en worden niet gedeeld met andere partijen. Analytics wordt enkel in de huidige sessie gebruikt
Trengo_VisitorToken Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. Marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_widgetClosedTime Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. Marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_panelState Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. Marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_Visitor Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. Marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_Session Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. Marketing lokale opslag, geen vervaldatum

 

Google Analytics 4

Wij gebruiken Google Analytics 4 op deze website. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Wij gebruiken Google Analytics 4 om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Door de statistieken te evalueren, kunnen we onze inhoud voortdurend verbeteren en onze website nog interessanter voor u maken.

Google Analytics 4 maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Informatie over uw gebruik van de website, die wordt verkregen met behulp van cookies, wordt regelmatig doorgestuurd naar servers van Google en opgeslagen door Google. Verdere doorgifte aan de servers van Google LLC in de VS en opslag daar is niet uitgesloten.

Bij het gebruik van Google Analytics 4 wordt het IP-adres dat uw apparaat doorgeeft wanneer u de website gebruikt, standaard alleen automatisch anoniem verzameld en verwerkt, wat betekent dat de verzamelde informatie niet direct aan een bepaalde persoon kan worden gekoppeld. Deze automatische anonimisering wordt uitgevoerd doordat Google het IP-adres dat door uw apparaat wordt verzonden, inkort om de laatste cijfers te verwijderen binnen lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere ondertekenaars van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER).

We hebben uw toestemming verkregen om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met Art. 6(1)(1)(a) GDPR. Uw toestemming omvat ook de overdracht van de gegevens naar de VS met het risico dat gegevens worden ingezien door autoriteiten.

Google evalueert voor ons de informatie over het gebruikersgedrag op onze website, maakt hierover rapporten en gebruikt de gegevens om ons als website-exploitant verdere diensten te leveren met betrekking tot website- en internetgebruik.

Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden en afgekort, niet samengevoegd met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.

Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen (of dat Google Analytics 4 wordt gedeactiveerd), kunt u dit op elk gewenst moment instellen via onze cookietoest.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website. Download en installeer hiervoor de browser add-on die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Dit betekent ook dat het IP-adres niet langer wordt geregistreerd. Hierdoor voorkomt u ook dat Google Analytics 4 uw gegevens verwerkt.

Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie "UserIDs" worden gebruikt op deze website. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met art. 6(1)(a) GDPR, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Als uitbreiding op Google Analytics 4 kunnen op deze website Google Signals worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren.

De volgende gegevens worden standaard verzameld voor dit doel:

 • Stad
 • Breedtegraad (van de stad)
 • Lengtegraad (van de stad)
 • Minor-versie van de browser
 • User-agent string van de browser
 • Merk apparaat
 • Model apparaat
 • Naam van het apparaat
 • Minor-versie van het besturingssysteem
 • Minor-versie van het platform
 • Schermresolutie

Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met Art. 6(1)(a) GDPR, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, waaronder voor cross-device conversies. We ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als je de apparaatoverkoepelende analyse wilt stoppen, kun je de functie "Gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van je Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en Meer informatie over Google Signals vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=en

We kunnen ook de functie "Demografische gegevens" van Google Analytics 4 gebruiken op onze website. Demografische gegevens zijn specifieke informatie over groepen mensen.

Met deze functie kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses (bekend als demografie) van de gebruikers van onze site. De gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google, het Google Display Network en bezoekersgegevens van derden. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account. Het is echter ook mogelijk om Google Analytics 4 uit te schakelen zoals hierboven beschreven. Download en installeer gewoon de browser add-on die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Hier vindt u aanvullende informatie:
Met betrekking tot de voorwaarden: gebruik: https://www.google.com/analytics/terms/de.html.
Het privacybeleid van Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
Met betrekking tot Google (Universal) Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=en

 

Google Data Studio

Op grond van art. 1, sublid f van de AVG (gerechtvaardigd belang) gebruiken wij een aanvullend databeheerprogramma van Google Analytics - Google Data Studio (beta-versie) - voor het maken van visuele door de gebruiker gedefinieerde rapporten en interactieve dynamische dashboards voor onze gebruikers.

Hierbij gebruiken wij de gegevens van Google Analytics en geen andere interfaces met gegevensbronnen (zoals Google AdWords, Attribution 360, BigQuery, Cloud SQL, MySQL, Google Tabellen, YouTube Analytics etc.). Dit webprogramma vereist geen lokale toepassing en kan via het web worden gestart. Toegang wordt verkregen via een browser en de gegevens worden direct gekoppeld via Google Data Studio.
Ga voor meer informatie over het gebruik van Google Data Studio naar:
support.google.com/datastudio/answer/6283323

 

e-Tracker

Op de STILL-website worden met behulp van technologieën van de analysedienst - etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg -, gegevens verzameld en opgeslagen ten behoeve van marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Dit gebeurt op grond van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG (gerechtvaardigd belang).

Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt. Hiervoor worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die lokaal in het cachegeheugen van uw internetbrowser worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat uw internetbrowser elke keer wordt herkend. De persoonsgegevens die met behulp van de technologie van etracker worden verzameld, worden niet zonder afzonderlijk gegeven toestemming van betrokkenen gebruikt om de identiteit van bezoekers van onze website vast te stellen en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.

Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de (toekomstige) verzameling en opslag van gegevens. Om bezwaar te maken tegen de verzameling en opslag van gegevens in de toekomst, kunt u met de volgende link een opt-out-cookie van etracker krijgen, die ervoor zorgt dat er voortaan geen bezoekersgegevens van uw browser door etracker worden verzameld en opgeslagen.

Er wordt dan door etracker een opt-out-cookie met de naam 'cntcookie' geplaatst. U wordt verzocht deze cookie niet te wissen, zolang u uw bezwaar wilt handhaven.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van etracker op:
www.etracker.com/en/data-privacy/

 

Microsoft-programma's

Op basis van artikel 6, lid 1 f AVG (gerechtvaardigd belang) maken onze onlinediensten tevens gebruik van de conversietracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads plaatst daarbij een cookie op uw computer wanneer u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing advertentie. Dit stelt Microsoft Bing en ons in staat om te achterhalen dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt, naar een doelpagina (conversiepagina) doorgestuurd werd en op onze website beland is. Op deze wijze kunnen we alleen het aantal gebruikers vaststellen dat via een klik op een Bing advertentie op een conversiepagina is beland. De identiteit van de gebruikers en hun persoonlijke gegevens worden hierdoor niet doorgegeven.

Wanneer u deze tracking niet wenst, kunt u de plaatsing van een daarvoor vereist cookie weigeren. U kunt dit bijvoorbeeld direct in uw browserinstelling configureren die verantwoordelijk is voor het deactiveren van automatisch geplaatste cookies.

Onder Privacy bij Microsoft vindt u gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming en de cookies die bij Microsoft Bing worden gebruikt.

 

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoelang ze op welke pagina's blijven, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website te bekijken. Hotjar slaat deze informatie op in een gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer details, zie de "over Hotjar" sectie van de Hotjar supportsite.

 

Clarity

Wij gebruiken Clarity om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze dienst en ervaring te optimaliseren. Clarity is een technologische dienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoelang ze op welke pagina's blijven, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz. Clarity gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website te bekijken. Clarity slaat deze informatie op in een gebruikersprofiel. Het is Clarity contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer details, zie de "over Clarity" sectie van de Clarity supportsite.

 

Integratie van diensten en inhoud van derden

 

Algemene informatie

Als flexibel bedrijf is het voor ons zeer belangrijk om aanwezig en bereikbaar te zijn overal waar onze klanten zijn. Op grond van art. 6, lid 1, sublid (f) van de AVG (gerechtvaardigd belang) zijn daarom op onze websites sociale plug-ins en links van sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, XING, Google+ en YouTube geïntegreerd. Het achterliggende, commerciële doel hiervan moet worden beschouwd als gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. De aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk is ervoor verantwoordelijk dat de activiteiten van het netwerk voldoen aan de regelgeving voor gegevensbescherming.

Daarnaast maken wij op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. ons belang in de analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG) of op grond van uw toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sublid a van de AVG, gebruik van dienstenplatforms van derden om de inhoud en diensten van deze dienstenplatforms te integreren.

Voordat verbinding tot stand wordt gebracht met de aanbieder, moet u uitdrukkelijk akkoord gaan met de hierna beschreven procedure en gegevensdoorgifte:

Links naar de internetpagina's van aanbieders van sociale media zijn te herkennen aan hun bedrijfslogo. Als u op een link van een sociale-mediadienst klikt, komt u terecht op de bedrijfspagina van STILL op de website van de desbetreffende sociale-mediadienst. Houd er rekening mee dat zodra u op een link klikt, er een verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de sociale-mediadienst, waarna specifieke gegevens aan de aanbieder van de sociale-mediadienst kunnen worden verzonden. Bijvoorbeeld:

 • uw naam en e-mailadres bij de verificatie in het kader van het registratieproces;
 • adres van de website waarop de geactiveerde link zich bevindt;
 • datum en tijd van het verzoek van de website of de activering van de link;
 • gegevens van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem;
 • IP-adres van het verzoekende eindapparaat met internetaansluiting.

Als u als lid bij de desbetreffende sociale-mediadienst bent aangemeld, kan de sociale-mediadienst deze gegevens aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de sociale-mediadienst koppelen. U kunt deze mogelijkheid van koppeling met uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten, als u zich vooraf afmeldt van uw gebruikersaccount. De servers van de sociale-mediadiensten bevinden zich in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie. Wij wijzen erop dat in deze landen de wet niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau waarborgt als in de lidstaten van de Europese Unie. STILL N.V. heeft geen invloed op de omvang van de gegevens, het soort gegevens en het doel van de gegevens die door aanbieders van sociale-mediadiensten worden verwerkt. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de sociale-mediakanalen die wij gebruiken:

 

Facebook

Op grond van ons gerechtvaardigd belang maken wij - STILL GmbH - met het oog op analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG, gebruik van de sociale plug-ins van het sociale netwerk Facebook. Aanbieder is Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, hierna 'Facebook' genoemd. De plug-ins kunnen interactieve elementen of inhoud visualiseren zoals video's, grafieken, of tekstartikelen en zijn herkenbaar aan het logo van Facebook (witte letter 'f' tegen een blauwe achtergrond en termen als 'like', 'vind ik leuk' of een afbeelding van een omhoog gestoken duimpje) of worden gekenmerkt door de 'Facebook Social Plug-In'-extensie. U kunt de lijst met sociale plug-ins van Facebook hier bekijken: developers.facebook.com/docs/plugins/

Het sociale platform Facebook is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee zich aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming te houden.

Zodra een gebruiker een functie van het online platform met een dergelijke plug-in activeert, brengt het eindapparaat van de gebruiker een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar het eindapparaat van de gebruiker verzonden en door Facebook geïntegreerd met het online platform. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden gemaakt. Wij wijzen u erop dat wij geen enkele invloed hebben op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt.

Daarnaast zorgt de integratie van de plug-in ervoor dat Facebook over de informatie beschikt dat een gebruiker de bijbehorende pagina van het online platform heeft geopend. Als de gebruiker bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek aan diens Facebook-account koppelen. Als er interactie plaatsvindt tussen de gebruiker en de plug-ins (bijv. doordat de gebruiker op de like-knop klikt of een opmerking plaatst), wordt deze informatie direct naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Ook als de gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook diens IP-adres herkent en opslaat. Volgens de informatie van Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Als een gebruiker al lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit online platform gegevens van hem verzamelt en koppelt aan de lidmaatschapsgegevens die Facebook van hem heeft opgeslagen, moet hij zich voor het gebruik van ons online platform afmelden bij Facebook en zijn cookies wissen. Aanvullende instellingen voor het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden zijn beschikbaar in de profielinstellingen van Facebook op: www.facebook.com/settings. Gedetailleerde informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede informatie over uw rechten en uw mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op: www.facebook.com/about/privacy/

 

LinkedIn

Op grond van ons gerechtvaardigd belang maken wij - STILL N.V. - met het oog op analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG, gebruik van de functies van het sociale netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Elke keer dat u een pagina van ons opent die functionaliteit van LinkedIn bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van LinkedIn. LinkedIn krijgt informatie dat u onze internetpagina's met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de knop 'Aanbevelen' van LinkedIn klikt, terwijl u bent aangemeld bij uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount koppelen.

Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen zicht hebben op de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn worden gebruikt. Uw rechten en uw mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Aanvullende informatie over de opt-out-procedure vindt u hier:
www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

XING

Op grond van ons gerechtvaardigd belang maken wij - STILL N.V. - met het oog op analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG, gebruik van de functies van het sociale netwerk XING. Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Elke keer dat u een pagina van ons opent die functionaliteit van XING bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van XING. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden nadrukkelijk geen IP-adressen opgeslagen en er vindt geen analyse plaats van het gebruikersgedrag.

Uw rechten en uw mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van XING: www.xing.com/app/share

 

Instagram

Wij, STILL GmbH, gebruiken op basis van onze legitieme belangen voor het analyseren, optimaliseren en economisch exploiteren van ons online aanbod als bedoeld in artikel 6 lid 1 punt f van de AVG, de functies van het sociale netwerk Instagram. De aanbieder van dit sociale netwerk is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

 

YouTube

Op grond van ons gerechtvaardigd belang hebben wij - STILL N.V. - met het oog op analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG, functies van de webdienst YouTube voor het weergeven en afspelen van video's geïntegreerd. De aanbieder van deze functies is YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide modus voor gegevensbescherming, waarin volgens de informatie van de aanbieder pas gebruikersgegevens worden opgeslagen als het afspelen van de video('s) wordt gestart. Zodra de weergave van een embedded YouTube-video start, plaatst YouTube cookies, om informatie te verzamelen over het gebruikersgedrag. Deze zijn bedoeld om statistische gegevens te verzamelen over video's, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Elke keer dat de website van STILL N.V. wordt bezocht, wordt ongeacht of er een embedded video wordt afgespeeld, verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick', dat buiten ons bedrijf om verdere gegevensverwerkingsprocessen kan activeren.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in het privacybeleid van YouTube op: www.google.de/intl/en/policies/privacy/

 

Google Tag Manager

De STILL-website maakt op grond van ons gerechtvaardigd belang (d.w.z. het belang van analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG), gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen codes op websites via een interface worden beheerd. Het programma Google Tag Manager implementeert alleen codes. Er worden geen cookies geplaatst en er worden geen persoonsgegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere codes, die eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als codes op domein- of cookie-niveau zijn uitgeschakeld, blijft deze uitschakeling voor alle trackingcodes van kracht, mits deze met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Uitgebreide informatie over Google Tag Manager kunt u vinden op de volgende link: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

Google-Maps

De STILL-website gebruikt de component 'Google Maps' voor de weergave van kaarten en het maken van routebeschrijvingen. Google Maps wordt geëxploiteerd door de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten, hierna 'Google' genoemd.

Door gebruik te maken van deze website verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat automatisch verzamelde gegevens en door hemzelf verstrekte gegevens (inclusief IP-adres) door Google, diens vertegenwoordigers of door derden worden verzameld, verwerkt en gebruikt. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van uw toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sublid a van de AVG.

Daarnaast plaatst Google elke keer dat de component 'Google Maps' wordt geopend een cookie, om bij de weergave van de pagina waarop de component 'Google Maps' is geïntegreerd, gebruikersinstellingen en gebruikersgegevens te verwerken. Deze cookie wordt normaal gesproken niet gewist bij het sluiten van de browser, maar verloopt na een specifieke periode, tenzij u de cookie al eerder handmatig hebt verwijderd.

Als u niet akkoord gaat met de verwerking van deze gegevens, kunt u de dienst van 'Google Maps' uitschakelen om te voorkomen dat er gegevens naar Google worden verzonden. Hiervoor moet u JavaScript in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u erop dat u 'Google Maps' in dat geval niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

De gebruiksvoorwaarden van Google Maps kunt u vinden op de volgende link: www.google.de/intl/en/policies/terms/regional.html

Uitgebreide informatie over transparantie en keuzemogelijkheden alsmede het privacybeleid is beschikbaar in het privacycenter van google.com op: www.google.de/intl/en/policies/privacy/

 

Trengo

omnichannel communicatieplatform (beheer van contactaanvragen en communicatie);
Dienstverlener: Trengo B.V., Burgemeester Reigerstraat 89, 3581 KP Utrecht, Nederland;
Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR);
Website: https://trengo.com/;
Privacybeleid: https://trengo.com/privacy-statement;
Overeenkomst gegevensverwerking: Verstrekt door de dienstverlener;
Nadere informatie: https://trengo.com/gdpr.

 

Gebruik van andere actieve inhoud

Op onze websites wordt actieve inhoud geïntegreerd, waaronder JavaScript, ActiveX en andere besturingselementen en scripttalen met uitvoerende elementen. U kunt deze uit veiligheidsoverwegingen te allen tijde uitschakelen in de browserconfiguratie. Onze websites zijn ook zonder JavaScript navigeerbaar.

 

Doorgifte van gegevens aan derden

STILL N.V. biedt haar diensten ook samen met geselecteerde partners aan. Deze zijn verplicht zich te houden aan dezelfde strenge bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en maken tevens deel uit van het privacyconcept van STILL N.V.. Doorgifte van gegevens aan derden vindt alleen plaats binnen het kader van de wettelijke vereisten (bij de verwerking van bestelgegevens, bijv. online bestellingen) en alleen voor zover dit in de privacyverklaring is vastgelegd. Wij geven de gegevens van gebruikers alleen door aan derden als dit bijv. op grond van art. 6, lid 1, sublid b van de AVG voor contractuele doeleinden of op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 2, lid 1, sublid f van de AVG voor een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is. Overige gegevens, zoals vrijwillig verstrekte informatie over interesses, worden door STILL N.V. niet doorgegeven aan derden. Er vindt alleen doorgifte van persoonsgegevens plaats aan overheidsinstanties of autoriteiten als dit wettelijk of juridisch verplicht is.

 

Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de verwerking die in deze privacyverklaring wordt beschreven, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

 

Uw rechten als betrokkene

In overeenstemming met de AVG hebt u het recht om de door u aan ons verleende toestemming in te trekken, indien hiervoor aan de wettelijke vereisten is voldaan. Daarnaast beschikt u over de volgende rechten:

 • het recht om uitsluitsel te krijgen over welke persoonsgegevens van u al dan niet door ons worden verwerkt alsmede het recht om in schriftelijke of digitale vorm inzage te krijgen in de gegevens die van u of van uw pseudoniem zijn opgeslagen indien u daarom verzoekt, conform art. 15 van de AVG;
 • het recht om rectificatie of vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, indien deze onjuist of onvolledig zijn - ook middels een aanvullende verklaring -, conform art. 16 van de AVG;
 • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen ('recht op vergetelheid') conform art. 17 van de AVG, voor zover er geen sprake is van een wettelijke of contractuele bewaartermijn of andere wettelijke verplichtingen of rechten om de gegevens langer te bewaren; indien de persoonsgegevens door STILL GmbH worden gepubliceerd en onze onderneming als verantwoordelijke volgens art. 17, lid 1 van de AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, dan zal STILL GmbH met inachtneming van de beschikbare technologie en implementatiekosten passende maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming van STILL GmbH zal in individuele gevallen de benodigde maatregelen treffen. Indien het wissen van de persoonsgegevens op grond van wettelijke voorschriften niet is toegestaan, worden uw gegevens door ons in plaats daarvan geblokkeerd, zodat deze alleen toegankelijk zijn om uitvoering te geven aan verplichte wettelijke voorschriften.
 • het recht op beperking van de verwerking conform art. 18 van de AVG;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 van de AVG; daarbij hebt u het D441recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt bovendien het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is en de overdracht geen afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen, rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.
 • het recht om een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een dergelijke klacht met name indienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of bij de hoofdvestiging van onze onderneming.

 

Recht van bezwaar

Als u niet langer wilt dat uw persoonsgegevens actief worden gebruikt voor de interne doeleinden van STILL N.V., hebt u als gebruiker op grond van art. 21, lid 2-4 van de AVG het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen dit gebruik en deze verwerking. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar datenschutz@kiongroup.com. Het bijzondere geval van een wettelijk voorgeschreven blokkering van gegevens in plaats van het wissen van gegevens conform art. 17-19 van de AVG blijft hierbij onverminderd van kracht.

 

Gegevensbeveiliging

STILL N.V. neemt voortdurend passende technische maatregelen en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en ongeoorloofde bekendmaking of inzage. Onze veiligheidsmaatregelen worden op basis van technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Behalve dat onze bedrijfsomgeving wordt beveiligd, passen wij bijvoorbeeld op ons volledige webplatform een encryptieprocedure toe. Alle gegevens die door u persoonlijk worden verzonden, inclusief uw betalingsgegevens, worden beveiligd met het algemeen gangbare en veilige SSL-protocol (Secure Socket Layer), om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. SSL is een veilige en beproefde standaard die bijvoorbeeld ook wordt toegepast bij online bankieren. U herkent een veilige SSL-verbinding onder andere aan het dichte slotje in uw browser en de adresregel die begint met 'https'.

Niettemin wijzen wij u erop dat aan de verzending van gegevens via internet altijd fundamentele veiligheidsrisico's zijn verbonden (bijv. bij communicatie per e-mail), zodat absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden niet kan worden gegarandeerd.

 

Voorbehoud

STILL N.V. behoudt zich het recht voor deze richtlijnen voor gegevensbescherming, met inachtneming van de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Alle aanpassingen worden op onze website gepubliceerd. Nieuwe privacybepalingen worden van kracht op het moment van publicatie. Wij raden u aan deze website regelmatig te bezoeken om de laatste versie te bekijken.

Laatst bijgewerkt: November 2020 

Lees onze Gebruiksvoorwaarden